top of page

Dr. Öğretim Üyesi

Serkan KARADENİZ

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

Anxiety
Tanı ve Tedavi Alanları
 • Dikkat Eksiklikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Otizm Sepktrum Bozuklukları

 • Öğrenme Bozuklukları(Disleksi,Disgrafi,Diskalfuli)

 • İletişim Bozuklukları(Konuşma ve Dil Bozuklukları)

 • Tik Bozuklukları

 • Davranım Bozukluğu

 • Depresyon

 • Sosyal Fobi

 • Özgül Fobiler

 • Ayrılık Kaygısı

 • Sınav Kaygısı

 • Obsesif kompulsif bozukluk(Takıntı hastalığı)

 • Madde Bağımlılığı

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Beslenme ve Yeme Bozukluğu

 • Uyku Bozukluğu

 • Kaka Kaçırma ve Alt Islatma

 • Okul Reddi ve Okul İlişki Problemleri

 • Saç, Kaç yolma sorunları

 • Akran Sorunları

 • Ergenlik Dönemi Problemleri

 • Kardeşler arası ilişki problemi

 • İnternet- Oyun Bağımlılığı

 • Dürtü Kontrol Bozuklukları

 • Anne-Baba-Çoçuk arasında ilişki problemleri

Depression
Tedavi Yöntemlerim
 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Aile Terapisi

 • Motivasyonel Görüşme

 • İlaç Tedavileri

 • EMDR

 • Oyun Terapisi

Relationships
Tanı Yöntemlerim
 • Ölçekler ve Projektif Testler

 • Nöropsikolojik Testler( Stroop,İşaretleme, GİSD-B)

 • WISC-R, WISC-4, ST-BİNET

 • Denver Gelişim Testi

 • Öğrenme Bozukluğu Bataryaları

 • Metropolitan okul olgunluğu Testi

 • Bilgisayar Tabanlı Çeşitli Dikkat Testleri

bottom of page